Datu Pertsonalak Babesteko Politika

www.salas-boulevard-aretoak.com KUTXA FUNDAZIOAren jarduera bat da, Kutxa Fundazioaren helbide soziala Garibai 20-22, 20004 Donostia da, eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Fundazio Pribatu eta antzeko Erakundeen Erregistroan inskribatua dago, 172. zenbakiaz, 10. folioan, 1991ko irailaren 17an, eta bere IFK-zka. G-20368593 du.Abenduaren 13ko 15/199 Lege Organikoan, datu pertsonalak babestekoan, ezarritakoaren ondorioetarako, Kutxa Boulevard Aretoak zerajakinarazten dio Erabiltzaileari: bildutako datu pertsonalei tratamendu automatizatua emango zaiela eta fitxategi batean sartuko direla, fitxategiaren titulartasuna eta erantzukizuna KUTXA FUNDAZIOAri dagozkiolarik.Kutxa Boulevard Aretoek baliabide tekniko egokiak ematen dizkiote Erabiltzaileari, aldez aurretik, Datuen Babeserako Politikari buruzko ohar hau ikusi ahal izan dezan, gero berak askatasunez eta bere borondatez erabaki dezan eman nahi dituen edo ez eskatzen zaizkion datu pertsonalak, eta KUTXA FUNDAZIOAri eman diezaion datu horien tratamendu automatizaturako adostasuna.Bere datuak ematerakoan, Erabiltzaileak aitortzen du egiazkoak direla, berak ezagutzen duen neurrian.Datu pertsonalen bilketaren eta tratamendu automatizatuaren helburua da harremanari eustea, Erabiltzaileak behar dituen zerbitzuen eta egin nahi dituen kontsulten kudeatzea, ematea eta hobetzea, Erabiltzaileak zerbitzuez eta Atariaz egiten duen erabilera aztertzea eta, hala badagokio eta beraren berariazko adostasunez, Kutxa Boulevard Aretoak eta KUTXA FUNDAZIOAk eskainitako zerbitzuei buruzko informazioa, baliabide tradizional eta elektronikoen bidez, bidaltzea.KUTXA FUNDAZIOAk, Erabiltzailearen berariazko adostasuna lortu ondoren, datu pertsonalak KUTXABANK TALDEKO beste sozietateei eta bere Gizarte Ekintzei bidali ahal izango dizkie, beren produktu eta zerbitzuei buruz lehen aipatu diren helburu berberekin.Erabiltzaileek aitortuta dituzte datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak eta horietaz baliatu ahal izango dira ohiko postaz (KUTXA FUNDAZIOA, Garibai kalea, 20 - 22, CP 20004, Donostia) edo posta elektronikoz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , IFZren (NIF) kopia eta eskaera zehatza bidaliz. KUTXA FUNDAZIOA datu pertsonalei buruzko isilpekotasuna eta datuak ondo gordetzeko obligazioa betetzera konprometitzen da, eta beharrezko neurriak hartuko ditu datu horiek ez daitezen aldatu, galdu, tratatu edo baimendu gabe inork erabili, 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa, Garatzeko Erregelamenduak (1720/2007 Errege Dekretuz onartuak) ezartzen duenaren arabera.www.sala-kubo-aretoa.com -ek adierazten du "cookiak" daudela bere web-orrian.